-ميدان كاج - خيابان سرو شرقي - ساختمان بانك ايران زمين - طبقه سوم 


2- شهرك غرب - بلوار فرحزادي - بعد از پل نيايش - گلستان دوم - ساختمان بانك تجارت - پلاك 96 - طبقه چهارم - واحد 11 


3- شهرك غرب - بلوار فرحزادي - خيابان طاهرخاني - پلاك 28 - طبقه اول 4-شهرك غرب - ميدان صنعت - بلوار پاك نژاد - چهارراه دريا - ضلع جنوب غربي چهارراه - پلاك 190 - طبقه 2


5-شهرك ژاندارمري - بلوار مرزداران - روبروي خيابان سپهر - جنب داروخانه - پلاك 152 - طبقه همكف  


6-ميدان صنعت - بلوار فرحزادي - بعداز مسجد جامع شهرك - ساختمان ستين - طبقه 4- واحد 13 


7-ستارخان - پلاك 8 ساختمان پزشكان - طبقه 3 - واحد 11