سوال:

در یک پرونده ای رابطه استیجاری طرفین پرونده از شمول قانون موجر و مستاجر مصوب 56 و76 خارج می باشد و مشمول قانون مدنی می گردد مستاجر مبلغی تحت عنوان سرقفلی پرداخت کرده و مدت اجاره پایان یافته و مستاجر تخلیه کرده است حال نامبرده سرقفلی خود را به نرخ روز مطالبه کرده است سؤال: آیا سرقفلی نامبرده علیرغم اینکه مشمول قانون مدنی است به نرخ روز قابل مطالبه است یا خیر؟


پاسخ:

اولا:در فرض سوال که رابطه استیجاری از شمول قوانین مصوب سالهای 1356 و 1376 خارج و تابع قانون مدنی و شرایط مقرر بین طرفین می‌باشد، توافق طرفین لازم‌الرعایه است. ثانیا: چنانچه سر قفلی به عنوان یک حق مالی دائر بر حق اجاره دادن عین مستأجره پس از پایان مدت قرارداد، برای مستأجر ایجاد شود قابل واگذاری به نرخ روز است و صرف تخلیه دلالت بر اسقاط این حق نمی‌کند با این حال تشخیص این که حق یاد شده ایجاد شده و همچنین متعاقبا اسقاط شده است یا خیر، امری مصداقی و بر عهده مرجع رسیدگی کننده است. شایسته ذکر است برخی مفروضات پذیرفته شده در استعلام قابل مناقشه است.