نحوه دانلود دارالوکاله و حقوق یار
1*نحوه نصب حقوق یار 2*نحوه نصب دارالوکاله
نحوه ورود به اتوماسیون دارالوکاله
1*نحوه ثبت اطلاعات مدیر سیستم 2*نحوه ثبت اطلاعات خواهان وخوانده 3*نحوه ثبت اطلاعات وکیل خواهان و خوانده
نحوه ثبت مشخصات پرونده
1*ثبت مشخصات پرونده 2*ثبت اوقات رسیدگی پرونده
نحوه ثبت اسناد هر پرونده
اضافه کردن اسناد در قالب فیلم/متن/عکس/صوت امکان ذخیره مستقیم از شبکه های اجتماعی
نحوه کار با بخش مدیریت دارالوکاله
تعریف کاربران نسخه پشتیبان و بازیابی اطلاعات
نحوه ثبت اوراق قضایی
1*دادخواست 2*اظهارنامه 3*وکالت نامه 4*دیوان عدالت اداری
نحوه محاسبه ارث در دارالوکاله
1*نحوه محاسبه ارث طبقه اول-دوم-سوم۲*توضیحات مربوط به محاسبه ارث
نحوه محاسبه دیات در دارالوکاله
1*محاسبه دیه قتل ۲*محاسبه دیه اعضاء بدن ۳*محاسبه دادنامه 4*محاسبه دیه سقط جنین
نحوه محاسبه حق الوکاله در دارالوکاله
1*محاسبه حق الوکاله 2*محاسبه حق تمبر مالیاتی
نحوه محاسبه هزینه های دادرسی
شامل نوع دعاوی و مرحله رسیدگی به انضمام میزان خواسته/محکوم به
نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه در دارالوکاله
میزان محکوم به-سال و ماه مطالبه-سال و ماه پرداخت
مجموعه قوانین در دارالوکاله
مجموعه کامل قوانین
گزارشات در دارالوکاله
انواع گزارش گیری چاپ سربرگ وکیل خلاصه پرونده جاپ برچسب پرونده
تنظیم هشدار زمان رسیدگی پرونده ها
تنظیم تکرار پیغام در طی روز تنظیم صدای هشدار
نحوه ثبت ملاقاتها و وریدادها
ثبت زمان ملاقاتها ثبت زمان جلسات و...
جستجو پرونده در دارالوکاله
جستجو با 6 روش مختلف